Sportowcy

Osoby aktywne, przygotowujące się do startów w imprezach sportowych, to specyficzna grupa pacjentów. Potrzebują oni nagłego postępowania, by nie zaburzać cyklu przygotowawczego, a w razie kontuzji zminimalizować straty i możliwie przyspieszyć proces leczenia.
Sportowiec, jak nikt inny, w wyniku ekstra obciążeń jakim poddaje organizm musi dbać o swoje ciało. Powinno ono pracować we względnej symetrii, aby nie dochodziło do kontuzji i przykurczów ograniczających możliwości wysiłkowe.

Niestety uprawianie większości dyscyplin wprowadza nierównowagę, nadmiernie obciążając pewne segmenty. Stąd bardzo ważna jest okresowa kontrola wraz z korektą pojawiających się asymetrii aparatu ruchu, co umożliwia znaczną poprawę wyników oraz minimalizuje ryzyko kontuzji.

Sport w obecnych czasach, wymagania i obciążenia jakim poddawani są zawodnicy, nie może już istnieć bez specjalistycznej rehabilitacji prewencyjnej. Na zachodzie wszystkie kluby i indywidualni sportowcy mają swoje zaplecze fizjoterapeutyczne. Tylko fachowa opieka medyczna zapewnia sukces oraz późniejsze utrzymanie się w czołówce.

Zapewniamy specjalistyczną opiekę nad sportowcami oraz klubami sportowymi
od profilaktyki po leczenie w przypadku kontuzji.